På Christian Berners webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Senast uppdaterad 2017-10-24 | 10:53

Dampskibsselskabet NORDEN A/S investerar i anläggningar för rengöring av ballastvatten från A/S Christian Berner

A/S Christian Berner, som representerar SunRui Marine Environment Engineering Co. Ltd, har ingått ett kontrakt med Dampskibsselskabet NORDEN A/S, ett oberoende rederi med säte i Danmark, för leverans av anläggningar för rengöring av ballastvatten i åtta nybyggen, som NORDEN har beställt för japanska varv.

A/S Christian Berner, som representerar SunRui Marine Environment Engineering Co. Ltd, har ingått ett kontrakt med Dampskibsselskabet NORDEN A/S, ett oberoende rederi med säte i Danmark, för leverans av anläggningar för rengöring av ballastvatten i åtta nybyggen, som NORDEN har beställt för japanska varv.

Avtalet innebär också att NORDEN har valt Christian Berner som en strategisk partner för installation av anläggningar för rengöring av ballastvatten på bolagets befintliga flotta med torra bulk- och produkttankfartyg. Anläggningarna ska installeras på upp till 40 fartyg över en femårsperiod från och med 2018.

NORDEN grundades 1871 och är ett av Danmarks äldsta internationellt operativa rederier. NORDEN arbetar med torra bulk- och produkttankfartyg över hela världen. I slutet av juni 2017 omfattade flottan 258 fartyg, 219 torra lastfartyg och 39 produkttankfartyg.

Ballastvatten tas ombord på fartygen för att stabilisera dem medan de seglar när de inte har last eller bara har en liten last ombord.

Den 8 september 2017 trädde FN:s konvention om ballastvatten i kraft, vilket innebär att handelsfartyg i framtiden ska rengöra sitt ballastvatten från organismer, som på grund av brist på naturliga fiender kan stöta ifrån sig befintliga organismer i andra vatten där ballastvattnet släpps ut. Därför måste fartygen ha installationer som kan rengöra ballastvattnet när det tas ombord. Den totala mängden ballastvatten filtreras först ner till 50 mikrometer med ett självrengörande filter för att avlägsna organismer. Detta följs av en elektrolytisk behandling av ett partiellt flöde, där högkoncentrerade oxidanter pumpas tillbaka i det vanliga så att de återstående organismerna också desinficeras. Vid de-ballast kan de aktiva substanserna i ballastvattnet neutraliseras genom en neutraliseringsenhet vid behov.

- Vi är stolta över att NORDEN har valt oss som leverantör och partner, säger Jan Dehn, produktchef på A/S Christian Berner.

Jens Christensen, teknisk direktör på NORDEN, säger att han ser fram emot samarbetet med Christian Berner och SunRui Marine Environment Engineering Co. Ltd.

- NORDEN har valt denna anläggning för dess höga kvalitet och till sitt konkurrenskraftiga pris. Samtidigt är det mycket viktigt för oss att SunRui, som en av de första tillverkarna av system för behandling av ballastvatten, har sin produkt godkänd av US Coast Guard. Nu får vi en anläggning som uppfyller alla våra tekniska krav, samtidigt som de uppfyller strikta amerikanska krav, säger Jens Christensen.

För ytterligare information kontakta:
Jan Dehn, produktchef på A/S Christian Berner, tel: +45 70 25 42 42
E-post: jan.dehn@christianberner.com, christianberner.dk

Dela