Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Glasarmering-och-belaggning_1

Glasarmering och beläggning

Vi erbjuder två typer av glasbeläggningar med olika egenskaper och användningsområden.

1. Splitterskydd- eller läckageskyddsbeläggning

Hydrolux är en UV-härdande vattenbaserad beläggning för glas med specifikationerna:

  • Läckageskydd
  • Splitterskydd

Hydrolux är en mycket transparent beläggning med en filmjocklek på 200 - 300 µm, och som sprayas på. Den tillåtna driftstemperaturen är 140°C, men det kan också gå upp till 230°C under korta perioder. Vid temperaturer över 140°C antar beläggningen en bärnstensfärgad kulör, men detta påverkar inte skyddsförmågan.

2. Elektriskt ledande beläggning för 3,3 Borsilikatglas

När någon komponent eller hela anläggningar i Borosilikatglas 3.3 skall användas i områden som klassats som hög risk för explosion enligt ATEX-direktivet 99/92/EG, är det mycket viktigt att ta hänsyn till risken för statisk elektricitet.

Kontakta oss för mer information:

Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar