Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Polyvinylklorid-PVC_1

Polyvinylklorid, PVC

Polyvinylklorid - hård (PVC-U) är en amorf termoplast utan tillsats av mjukningsmedel. Den har en hög hårdhet och styvhet.

Enligt DIN 16 927 klassas materialet som normalt stöttåliigt, men dess seghetsvärden gränsar till att ranka den som mycket stöttålig, vilket ger en hög säkerhet när det gäller utformningen av komponenter.

De halvfabrikat som vi erbjuder - från vilka vi även tillverkar färdiga produkter - tillverkas i extrudering eller pressprocesser.

Kemisk stabilitet

PVC-U är resistent mot syror, alkalier, alkoholer, oljor, fetter, alifatiska kolhydrater och bensin. PVC-U är inte resistent mot bensen, klorerade kolhydrater, ketoner och estrar. Spänningssprickor kan uppstå från kontakt med starkt oxiderande ämnen (t.ex. salpetersyra eller kromsyra).

Bearbetning

Utöver sina goda svetsegenskaper och limbarhet, kan PVC också maskinbearbetas.

Halvfabrikat kan borras, slipas, sågas, hyvlas och svarvas. Det är även möjligt att skära en gänga i materialet eller infoga ett gängat element.

Kylning eller smörjemulsion och skäroljor rekommenderas inte eftersom tillsatserna kan leda till spänningssprickor. Kylning som regel är inte nödvändigt. Om kylning ändå krävs bör man använda vatten eller oljefri tryckluft.

 

Kontakta oss

Kemiteknik och tankbyggnad
Pumpteknik

  • Utmärkt kemisk resistens
  • Flamsäkert - självsläckande vid glöd, ej vid lågor
  • Enkel bearbetning genom svetsning, varmformning och sammanfogning
  • Hård yta och hög styvhet
  • Låg vattenabsorption
  • Brandsäker (UL 94 V0)
  • Kan enkelt termoformas
  • Kan limmas
  • Goda skäregenskaper