Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Polypropen-PP_1

Polypropen, PP

Polypropen är en semikristallin termoplast med hög styvhet och mycket god kemisk resistens.

Kemisk beständighet

PP-H är resistent mot syror, alkaliska lösningar, salter och saltlösningar, alkoholer, oljor, fetter, vaxer och olika lösningsmedel. Aromater och halogenerade kolväten orsakar uppsvällning. PP-H är inte resistent mot starka oxiderande material (t.ex. salpetersyra, kromsyra eller halogener) och det finns en risk för sprickbildning genom spänningskorrosion.

Bearbetning

Utöver sina goda svetsegenskaper, kan PP-H även bearbetas. Halvfabrikat kan borras, slipas, sågas, hyvlas och svarvas. Man kan även skära en gänga i materialet eller infoga ett gängat element. Vanligtvis krävs ingen kylning eller smörjemulsion.

 

Kontakta oss