Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

ROBADUR-Avvattningselement_1

ROBADUR® Avvattningselement

ROBADUR® är ett unikt PE-material med extremt hög molekylvikt för foils, suglådelock och schabrar.
En speciell tillverkningsmetod, långtidssintring, tvärförnätning och tillsats av MoS2 ger ett spänningsfritt material med mycket hög slitstyrka och låg friktion. Över 10 meters längd i ett homogent stycke kan levereras. ROBAGLAS® är en specialkvalitet för speciellt slitageutsatta positioner.

Formeringsbord: 1:a suglådan efter inloppslådan där strållandning sker. Ofta bestyckad med en bredare foilslist,150 - 200 mm och flera smalare foilsslister 65 - 90 mm.

Kontakta oss för mer information:

Jörgen Nordlund
Jörgen Nordlund
Teknisk säljare, Teknisk plast
  • Låg friktion
  • 12 meter i en längd
  • Spänningsfritt material
  • Slitstarkt
  • Skonsamt mot viran