Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Huolto_2

Service

Vi är specialiserade på underhåll och reparation av avvattningsutrustning, samt montering av densamma. På vår service-enhet i Lojo utanför Helsingfors har vi möjlighet att slipa och reparera upp till 12 m långa suglock och avvattningslister i olika keramiska kvalitéer.

  • Vi vill alltid vara en pålitlig partner för våra kunder.
  • Vi gör inspektioner av avvattningsutrustningen enligt överenskommelse med er.
  • Ni erhåller ett protokoll på befintlig status av er utrustning efter inspektionen.
  • Vi hjälper er att beräkna kommande servicebehov.
  • Vi gör upp, ihop med er, en rekommendation för underhåll, utbyte, nyinstallation och framtida investeringar.
  • Med vår sakkunskap får ni hjälp med planering av ert underhåll och vi menar då också att ni även får en högre kvalitet på er slutprodukt och ni undviker oplanerade stopp i driften.

Kontakta oss för mer information:

Jörgen Nordlund
Jörgen Nordlund
Teknisk säljare, Teknisk plast
Kaarlo Vuorinen
Kaarlo Vuorinen
Service Manager, Pappersteknik