Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Provtagningsventil-SAVE_1

Provtagningsventil SAVE

SAVE är konstruerad för en kontrollerad och säker provtagning av pappersmassa. SAVEs ventilhuvud är format och dimensionerat för att säkerställa ett representativt prov.

Kontakta oss för mer information:

Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler
Teknisk innesäljare, Miljö- och vätsketeknik
Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
  • Provtagning av pappersmassa
  • Ventilhuvudet är placerat djupt in i rörledningen för att konc. provet inte ska påverkas av rörväggens vattenfilm
  • SAVEs inre delar kan efter provtagning spolas med vatten för att eliminera påbyggnad och igensättning
  • Tack vare att provtagningsventilens avstängningsmekanism finns i toppen av provtagningsventilen, förhindras igensättning även vid långa mätintervall
  • SAVEs kolv är utrustad med metall-mot-metalltätning och inkluderar inte några slitdelar, såsom gummitätningar