Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Enkel-och-dubbelsilar_1

Enkel- och dubbelsilar

Enkel- och dubbelsilar för filtrering av vätskor upp till 270 m3/h

AIRPEL silar är en gjuten konstruktion. Silarna är framtagna för att rena produkter och skydda pumpar, rörsystem och processutrustning från partiklar. Filtreringen sker från silkorgens insida och ut, så föroreningarna hamnar i korgen som lätt kan lyftas ut för rengöring. När filtreringen kan avbrytas för rengöring används AIRPEL enkelsil, om filtreringen ej kan avbrytas vid rengöring används AIRPEL dubbelsil.

Kontakta oss för mer information:

Nimon Mulaj
Nimon Mulaj
Innesäljare, Filterteknik, Miljö- och vätsketeknik
Robert Sätterberg
Robert Sätterberg
Teknisk innesäljare, Filterteknik, Miljö- och vätsketeknik
Christer Rydberg
Christer Rydberg
Teknisk säljare, Filterteknik, Miljö- och vätsketeknik
 • Intagsvatten
 • Kylvatten
 • Skydd för pumpar
 • Skydd för värmeväxlare
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Produktrening
 • Oljor, kemikalier
 • Solid, stark konstruktion
 • Stora silytor
 • Lågt tryckfall
 • Lätt att sköta
 • Låga underhållskostnader