Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Wedeco AG, Xylem

Tillverkare av UV-system för desinfektion av såväl drickvatten som avlopps- och processvatten, samt ozon-anläggningar. Tidigare fabrikat som Visa och Katadyn ägs idag av Wedeco.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSONER

Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Miljö- och vätsketeknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Miljö- och vätsketeknik