M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Sylomer & Sylodyn

Det finns ett otal applikationer inom industri, bygg och järnväg där elastiska material kan göra stor nytta. Sylomer®, Sylomer® HD och Sylodyn® har var och en speciella egenskaper, antingen man söker en fjädrande funktion, dämpande eller både och.

Alla tre materialen finns i olika densiteter och för olika belastningar. Utöver standardprodukterna kan speciella material tas fram med unika egenskaper. Sylomer och Sylodyn används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är mycket höga.

 • Vibrationsisolerande, även vid låga amplituder
 • Stomljudsisolerande, även vid höga frekvenser
 • Hög kemisk resistens
 • Väldokumenterat

Sylomer®

Fjädrande material med relativt hög inre dämpning. Sylomer har sedan 70-talet bevisat sin förmåga att vibrationsisolera och tåla de flesta miljöer. Genom laboratorieförsök och i fält har materialet bevisat full funktion under lång tid, trots extrema last- och miljöförhållanden.

Sylodyn®

Materialet är lika mjukt dynamiskt som statiskt och är många gånger den enda lösningen för applikationer med höga laster och krav på låga resonansfrekvenser. Sylodyn är en vidareutveckling från Sylomer. Sylodynmaterialets dynamiska styvhet är nästan oberoende av frekvens och amlitud, vilket är unikt bland motsvarande material.

Här är 10 skäl för att du skall använda SYLOMER & SYLODYN:

 1. Effektivt och ekonomiskt  
 2. Exakta analyser  
 3. Individuell anpassning  
 4. Tåligt  
 5. Lång livslängd  
 6. Vibrationsisolering även med liten nedfjädring  
 7. Resonanser spelar mindre roll  
 8. Stomljudsisolering även vid höga frekvenser  
 9. Vibrationsisolering även vid små amplituder  
 10. Lätt att arbeta med
TopContent: Brand (12361)
Default.Master