M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBACER®

PE-UHMW | PE 1000 | Polyeten Hybrid av keramik och plast svart. Specialplaster som används för avvattningselement i pappersindustrin. Grundläggande PE-UHMW legerad med torrfilmssmörjmedel, UV-stabilisatorer och ytterligare mikrokulor av glas.

TopContent: Brand (33116)
Default.Master