M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Vakuumprocessblandare

Genom att blanda under vakuum så får man minimalt med luft i produkten vilket i sin tur innebär att produkten får ett attraktivare utseende och bättre hållbarhet. Vidare blir produktens densitet reproducerbar vilket underlättar för exakt fyllning. I en vakuumprocess kan också råvarorna (torra och flytande) sugas in i blandaren vilket oftast leder till enklare hantering och kortare blandningstider.

Typiska användningsområden inom läkemedelsindustri och kosmetika är olika typer salvor, krämer, mascara och lotions (salvgryta). Inom livsmedelsindustrin används utrustningen främst för tillverkning av majonnäs, dressingar och såser. Att blanda satser (batcher), från några få liter upp till flera m3, är en vanlig enhetsoperation inom de flesta processindustrier. Genom att arbeta satsvis har man fullständig kontroll över produkten som tillverkas och satsen kan, om så önskas, dokumenteras in i minsta detalj.

TopContent: Brand (13219)
Default.Master