M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Skyddsmattor

Skyddsmattor för tätande och isolerande konstruktioner samt för transport av värdefullt gods. Skydd av vattentäta membran och byggnadskonstruktioner med mattor av gummi.

KRAITEC® skyddsmattor skyddar känsliga vattentäta och isolerande konstruktioner mot fysisk åverkan. De består av gummi som är gjorda av noggrant utvalda gummigranulat, bundet med polyuretan.

KRAITEC® skyddsmattor Top, Protect och Step är elastiska produkter gjorda för tuffa tag och höga belastningar. De används av ledande tillverkare av taksystem och entreprenörer för antingen temporärt skydd eller som en permanent del av takkonstruktionen.

KRAITEC® Top är den mest använda produkten för platta tak, tak med vegetation, terrasser, parkeringsgarage m.m.

KRAITEC® Protect har överträffade egenskaper avseende tålighet mot punktering och annan tuff hantering. Den används främst på tunnlar där höga laster förekommer och täckning med grus och jord görs.

KRAITEC® Step är den ideala produkten för platta tak där gångtrafik förväntas samt terrasser och balkonger.

KRAITEC skyddsmattor, broschyr

TopContent: BusinessArea (8448)
Default.Master