M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Vakuumavluftare

Vakuumavluftare används i processindustrin för vätskor inom ett brett viskositetsintervall. Vakuumavluftare arbetar enligt principen att en vätska finfördelas i en vakuumkammare där de i vätskan inneslutna gasbubblorna brister och transporteras ut via den anslutna vakuumpumpen.

Genom avluftningen erhåller man längre hållbarhet, bättre stabilitet och ett attraktivare utseende. Avluftade produkter kan fyllas med högre noggrannhet vilket ger bättre produktionsekonomi.

TopContent: BusinessArea (8444)
Default.Master