M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Separatorer

LAKOS SEPARATOR kan användas för de flesta vätskor och fungerar utmärkt som förfilter till patron och påsfilter. Partikelavskiljning ner till 5-75 mikron och upp till 6-51 mm. Klarar att hantera flöden från 0,7 upp till 2895 m³/h. Lakos seperatorer arbetar kontinuerligt med ett tryckfall på endast 0,2-0,8 bar Inga rörliga delar som slits och behöver bytas ut. Tömning av partiklar sker periodiskt eller kontinuerligt nästan utan vätskeförlust

Klicka här för att komma till Lakos produktkatalog

När gravitationskrafterna inte ger en effektiv separation av oblandbara vätskor så kan en vätske-vätske coalescer från Koch-Glitsch förbättra separationseffektiviteten avsevärt. Högeffektiv separation kan resultera i endast ett fåtal delar per miljon (ppm) flytande dispersion i den flytande effluentströmmen.

TopContent: BusinessArea (8444)
Default.Master