M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Centrifugalpumpar

Hygieniskt designade centrifugalpumpar som är anpassade för lättflytande till medelviskösa vätskor. Effektiva pumpar med låga NPSH-värden gör att de även kan användas under ogynnsamma förhållanden.

Applikationer:

  • Livsmedel
  • Läkemedel
  • Biotech
TopContent: BusinessArea (10912)
Default.Master