M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Torkning

Torkning är en välkänd konserveringsmetod, som utvecklats enormt med modern teknik. Vi har olika torkar för hantering av såväl livsmedel som kemikalier.

Genom mångårigt samarbete med ledande tillverkare klarar vi de flesta industriella torkningsuppgifter. Tillgång till unika försöksresurser gör att vi kan rekommendera rätt anläggning för olika behov.

TopContent: BusinessArea (8476)
Default.Master