M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Flödesmätare

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter den mängd vätska som strömmar per tidsenhet i ett slutet rörsystem eller öppet kanalsystem.

Några olika flödesmätare för slutna rörsystem:

  • elektromagnetiska flödesmätare för in-line montage
  • ultraljuds löptidsmätare för utanpåliggande montage
  • differenstryckmätning över in-line monterade pitotrör, strypflänsar eller venturirör

Några olika flödesmätare för öppna system:

  • nivåmätning före skibord (Thomson V-skibord eller rektangulära skibord)
  • nivåmätning i Parshallränna
  • Area/Hastighetsmätning i öppna kanaler
TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master