M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Färgmätare

Mättekniken baseras på ljus i olika våglängder. Man preciserar mätningen till den specifika våglängden för det medium man vill mäta. En stark fokuserad ljusstråle skickas genom vattnet, en fotometrisk cell mäter ljusintensiteten.

Skillnaden i ljusintensitet kan bero på antingen absorbtion och/eller reflektion, och beskrivs i en formel som kallas: Lambert Beers lag. Den beskriver hur ljus absorberas av materia.

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master