'
M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Filteranläggning

Filteranläggning i sex steg från trekammarbrunn till avlopp

  • Trekammarbrunn för avskiljning av sand och sten för att skydda pumpen och spara filter.
  • Bufferttank med centrifugalpump för ett lågt och jämt flöde.
  • Förfiltrering med grovfilter (patronfilter). Första filtreringssteget består av filterhus med lindade djupfilter helt i polypropylen med hög smutskapacitet för brännbart material.
  • Finfiltrering med oljeabsorption. Påsfilter med oljeavskiljnings-kapacitet på ca 2 liter olja.
  • Kolfilter, slutstegsfiltrering med aktivt kol för avskiljning av gifter och metaller, ca 50 liter aktivt kol. Processfilterhus framtaget för att passa tuff miljö. Lågt flöde ger effektiv absorption. Enkelt att byta kolet.
  • Poleringssteg för att uppnå de nya riktlinjerna från Havs- och vattenmyndigheten. Vattnet poleras genom att flera gånger pumpas runt i specialbyggda filter. En kraftig centrifugalpump uppnår ett jämt och högt flöde. Går att komplettera i efterhand på flera typer av befintliga anläggningar.
TopContent: BusinessArea (8460)
Default.Master