M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

UV-anläggningar

UV-ljus, är elektromagnetisk strålning med kortare våglängd (10-340 nm) än det synliga ljusets. UV-ljus används i allt större utsträckning för desinfektion av mikroorganismer. För att generera UV-ljus används UV-lampor (lågtryckslampa alt. Medeltryckslampa). UV-lamporna sitter monterade i ett kvartsglas inuti en UV-reaktor och tillför en viss UV-dos till vattnet som bl.a. beror av vattnets kvalite och flödeshastighet genom UV-reaktorn.

Christian Berner levererar UV-aggregat i storlekar från enskilda fastigheter (0,5 m3/h) till större anläggningar (>3000 m3/h) som levererar bakteriefritt dricksvatten till miljontals användare. UV-aggregaten används också som desinfektion av utgående avloppsvatten samt för olika processvatten inom läkemedel-, bryggeri-, livsmedel-, massa- och pappersindustrin. Det finns en hel del som bör beaktas vid val av rätt typ av UV-aggregat. På vår leverantörs hemsida Wedeco finns mer att läsa om hur UV-ljus fungerar.

produkter (10 st)

TopContent: BusinessArea (16095)
Default.Master