M.M: TwoColumnPageTemplate
TwoColumnPageTemplate

Detta gör vi

Om oss 2016

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. 

CBTT i korthet

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess. Det leder till ökad effektivitet för såväl bolagets kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Bolag med hög teknisk kompetens

Bild CBAB samlingsbroschyr 2016Christian Berner grundades 1897 och är idag ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag. Vi marknadsför och säljer högkvalitativa komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll från ledande internationella tillverkare till industrier och offentlig sektor i hela Norden. Detta kompletteras med konsultation, analys av kundens tekniska behov, utveckling, installation och service.

Bland våra viktigaste produkter återfinns tekniska produkter inom miljöteknik såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning. Ladda ner vår samlingsbroschyr 2016 >

Historik

Om norrmannen Christian Berner verkligen tyckte om öl förtäljer inte historien. Men redan som 16-åring var han duktig på affärer, språk och på att ta hand om de utländska leverantörerna på importfirman där han jobbade. Han fick snart i uppdrag att undersöka den svenska marknaden där han såg en ny möjlighet.

Knappt 20 år gammal, år 1897, bildade han Christian Berner AB för att importera tekniska lösningar till bryggerierna i Göteborg. Satsningen föll väl ut och verksamheten växte snabbt över hela Norden, samtidigt som bryggerierna ökade sin produktivitet. Och vem vet, kanske blev ölen också godare.

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner AB ingår i Christian Berner Tech Trade som är en nordisk koncern med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.christianberner.com

Läs mer om koncernen i våra broschyrer (svenska och engelska .pdf)

 

Affärsidé

Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga och förenklar deras vardag, genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Kvalitet

Christian Berner AB har certifikat enligt ISO 9001:2015 och enligt ISO 14001:2015

Vision och värdegrund

Professionalism. Kompetens. Etik. Detta är grunden för all vår verksamhet.

Ledande partner för tekniska lösningar. Inom våra väggar finner du tusentals produkter, människor med stort teknikkunnande, lång erfarenhet och hög specialistkompetens. Och en mer än hundraårig tradition av att ständigt blicka framåt. Vår uppgift är att ta fram den bästa tekniska lösningen för dig.

Code of Conduct

Miljöpolicy

Vi erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Här främjar vi en miljömässigt hållbar utveckling, med ett miljötänkande genom hela handelskedjan, från leverantör till kund.

Personuppgifter

För oss inom Christian Berner Tech Tradekoncernen är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter på koncernens sida

TopContent: TwoColumnPage (7336)
Default.Master