'
M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filterteknik

Vi erbjuder dig Sveriges bredaste sortiment av filter från världens ledande tillverkare. A-Filter AB övergick 2012-07-01 till Christan Berner AB och utgör grunden i produktområdet Filterteknik.

Webbshop knapp

Filterteknik har tre verksamhetsområden:

- Process: Filter för industrin. Exempel på applikationer är filtrering av kylvatten, skärvätskor, intagsvatten, läkemedel, livsmedel m.m.

Vi samarbetar med de ledande tillverkarna inom respektive område:

  • Eaton: (varumärke GAF och LOEFLER) Silar, backspolingsbara filter, påsfilter och patronfilter.
  • AIRPEL: Silar och självrensande filter.
  • Graver Technologies: Nominella och absoluta patronfilter.
  • CLAUDE LAVAL CORPORATION (varumärke LAKOS): Separatorer.
  • AIRWATEC (varumärke Cintropur): Vattenfilter och filter med UV-sterilisering.

- LAB: Filter, kyvetter och mikrobiologiska snabbmetoder.

  • Sartorius Stedim Biotech: Sprutfilter, membranfilter m.m.
  • Hellma: Kyvetter och in-linesonder för spektrofotometrar.

- Marin: Bränslefilter, bränsletillsatser, filtermagneter och vattenreningssystem inom hushåll och marina applikationer. Kompletta filteranläggningar för spolplattor av fritidsbåtar.

  • Parker Racor: Bränslefilter för diesel och bensinmotorer.
  • Schülke & Mayr GmbH: Bränsletillsats Grotamar 82.
  • Aqua S.p.A.: Vattenreningssystem.

Racor - katalog (70MB)

TopContent: BusinessArea (8460)
Default.Master