M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Petrokemi & Raff

Gas- och energiteknik
Flertal välkända leverantörer och varumärken för turbiner, kompressorer, vakuumpumpar, fläktar och kyltorn avsedda för kraft och process industrin.

Förbränning och Gasåtervinning
Vi erbjuder följande produktområden:

  • Processbrännare
  • Facklor samt återvinningssystem av fackelgas
  • Gasåtervinningsanläggninar (VRUs)
  • Ångförbränningsenheter (VCUs)


Fat- och dunkfyllning
Vi har system för fyllning av behållare i olika storlekar och för låg- och högviskösa produkter. Från halvautomatiska system för dig som endast är ute efter själva fyllningen till extremt kraftfulla helautomatiska system som öppnar, för- och efterfyller och försluter.

Högtrycksrengöring
Från kompletta pumpaggregat till tillbehör för industriell rengöring, färgborttagning på plåt och bilning av betong med vatten, till leveranser av processpumpar för injektering och dosering inom petrokemisk industri.

Mätinstrument
Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.

Termisk separation

Kompressorer
Kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

Vakuumsystem
Mekaniska och termiska vakuumsystem.

  • Nya biobränslen
  • Minskade utsläpp
  • Högre utnyttjande av råvara
TopContent: Industry (8327)
Default.Master