M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Marin

Bränslefilter
Filtrering och separering av vatten och föroreningar från dieselbränsle är väsentligt för att förhindra onödigt slitage och skador på insprutningssystemet, bränslepump och cylindrar och för att uppnå maximal verkningsgrad. Med ett RACOR bränslefilter får du en effektiv filtrering av dieseln och ett bränsle fritt från vatten.

Bränsletillsatser
grotamar® 82 tillsätts direkt i bränslet och angriper alla typer av bakterier och svampar. Med kontinuerlig behandling slipper du onödiga driftproblem och filterbyten. grotamar® 82 stoppar tillväxt av bakterier, alger och svampar i bränsletankar. Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Filteranläggning
Filteranläggning i sex steg från trekammarbrunn till avlopp.
1. Trekammarbrunn
2. Bufferttank med centrifugalpump
3. Förfiltrering med grovfilter (patronfilter)
4. Finfiltrering med oljeabsorption
5. Kolfilter, slutstegsfiltrering med aktivt kol för avskiljning av gifter och metaller
6. Poleringssteg för att uppnå de nya riktlinjerna från Havs- och vattenmyndigheten

Filterstativ
Filterstativ som förenklar bytet av aktivt kol vilket innebär att du inte behöver lyfta fler tunga 20-kilos kolbehållare ur filterhusen. Vår senaste produktutveckling gör det mycket enklare att byta det aktiva kolet i reningssystemet samtidigt som tiden mellan bytena förlängs.

Magnetfilter - FilterMag
Med FilterMAG kan magnetiska partiklar ned till 2 mikron avskiljas ur oljan på ett mycket enkelt sätt. FilterMAG  tillverkas av Neodymium magneter som ger ett extremt starkt magnetfält som genom sin konstruktion koncentreras in i oljefiltret. Minskar motorslitage med upp till 70%.

  • Effektivare motorer
  • Partikelfria system
  • Bakteriefritt bränsle
  • Säker rengöring och tömning
  • LNG transporter
  • Allt hårdare miljölagar

"Christian Berner har Sveriges största filtersortiment, alla ledande tillverkare. De löser dina filterproblem. Också en "oljeätare" som verkligen funkar! Garanterat" Björn Henriksson

 Webbshop knapp

TopContent: Industry (8289)
Default.Master